Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obec Řehlovice na Facebooku

Obec Řehlovice na Facebooku

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Aktuální teplota v Řehlovicích

20.10.2019 21:16

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Technická mapa obce

odkaz na mapu

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 10. 2019

poloj

Bude skoro jasno až polojasno, zpočátku místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností, která udrží po většinu dne jen ojediněle. Denní teploty 18 až 22°C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 15°C. Noční teploty 9 až 5°C.

Přehrát/Zastavit Další

Ústecký deník

Ověřená firma

Obec Řehlovice - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Obsah

Znak a vlajka obce

31. května 2017

   Dnešního dne bylo, při slavnostním aktu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jejím předsedou J. Hamáčkem, potvrzeno udělení znaku a vlajky naší obci. Udělení převzal starosta obce Josef Macháček.

Udělení

znakvlajka

 

 

 

 

 

 

ionografie

2. str

10. dubna 2017

 Dne 5. dubna 2017 předseda Poslanecké sněmovny J. Hamáček vydal Rozhodnutí č. 67, o udělení znaků a vlajek, kterým naší obci udělil znak a vlajku, tak jak byly navrženy.
 Nyní tedy zbývá již jen slavnostní předání symbolů obce v Poslanecké sněmovně.

 

30. října 2016

 Zastupitelstvo obce usnesením 136/12/16 schválilo výběr znaku a vlajky obce. Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny  PČR bude předložen návrh znaku č. 4

znak obce

a vlajky č. 4/2.

vlajka obce

Po schválení návrhů v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny  PČR bude následovat udělení znaku předsedou Poslanecké sněmovny PČR.


 

27. října 2016

Zastupitelsto obce přijalo usnesení o pořízení znaku a vlajky obce. Znak by měl být jakousi identifikační „grafickou značkou“ obce v rámci její „oficiální“ reprezentace na komunální, regionální, krajské i národní úrovni. Obecní znak bývá nedílnou součástí písemného úředního styku (hlavičkový papír, razítko obce, vizitky zastupitelů, pamětní listy, diplomy, služební průkazy).

Taktéž se předpokládá jeho umístění na rozmanité propagační materiály a upomínkové předměty určené především pro podporu cestovního ruchu a reprezentaci obce (turistické průvodce, mapky, pohlednice, tužky, tašky, sklenice atp.). Využití najde i při kulturních, společenských či sportovních akcích, jež se v obci pořádají, nebo při přijetí oficiální návštěvy. Obecní znak bude užíván i na plakátech, na webových stránkách atd.

Obec oslovila čtyři zhotovitele obecních znaků k předložení nabídky na vyhotovení návrhu znaku a vlajky obce. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka heraldika p. Stanislava Kasíka. Ten byl vyzván k předložení pěti návrhů. P. Kasík zadání splnil, některé návrhy předložil i ve více variantách.

Nyní je na zastupitelstvu obce, aby vybralo jeden znak a k němu příslušnou vlajku. Návrh bude poté předložen Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny  PČR a následovat bude udělení znaku předsedou Poslanecké sněmovny PČR.

I vy se můžete zapojit do rozhodování, který znak by obec měla v budoucnu používat. Své návrhy můžete zasílat SMS zprávou ve formě- znak č. x (x=1, 2, 3, 4 nebo 5, příp. s A)- vlajka x/x (příp. xA/x) na číslo 602 172 874.
Upozorňuji, že vlajka musí číselně odpovídat znaku.

 

NÁVRHY ZNAKU

Znak č. 1 – V modrém štítě pod pohanskou korunou čelně postavená radlice, obojí zlaté, dole provázená odvrácenými stříbrno-červeně šachovanými kančími zuby.

Pohanská koruna a radlice ukazují k mytologické pohanské době, která je spojena se Stadicemi, které jsou místní částí obce Řehlovic, a s postavou Přemysla Oráče, legendárního předka rodu Přemyslovců. Kančí zuby a modrý štít mají oporu v základním rodovém erbu Nosticů, kteří byli dominantním vlastníky obce a většiny jejích místních částí.

1

 

 

 

 

 

 

Znak č. 2 – V červeno-zeleně polceném štítě tři (1, 2) prostupující se kruhy, provázené třemi (2, 1) jablky se dvěma odkloněnými listy, vše zlaté.

Jablka mají vztah k původnímu zasvěcení řehlovického kostela sv. Mikuláši a prostupující se kruhy k současnému patrociniu Nejsvětější Trojice. Červenou barvu lez vyložit se vztahem nejen výsostnému symbolu Nejsvětější Trojice, ale také k českým králům z rodu Přemyslova, jehož tradice byla zahájena ve Stadicích, místní části Řehlovic. Zelenou lze vztáhnout k Přemyslovu poli a zároveň je zelená barvou přírody, venkova, zemědělství a také hor a vrchů, které obklopují údolí řeky Bíliny v místech, kde se obec Řehlovice a její části nalézají. Pokud budeme počítat figury ve štítě a připočítáme k nim obě pole štítu, pak dosáhneme čísla osm, které se shoduje s počtem místních částí, tvořících obec Řehlovice.

2

 

Znak č. 3 – V modrém štítě pod červenou rozšířenou hlavou šítu se zlatou pohanskou korunou, zlatá vztyčená ostrev o čtyřech sucích, provázená odvrácenými stříbrnými sekerami, jejichž topůrka jsou dole zakončena orlím pařátem o třech prstech.

Hlava štítu s pohanskou korunou odkazuje na bájnou historii místní části Stadice, která je spojována s mytologickým zakladatelem první českého vládnoucího rodu, Přemyslem Oráčem a dobou „pohanskou“. Sekery a ostrev jsou inspirovány původním erbem rytířů z Bílé, jejichž vztah k obci Řehlovice je dán především osobou Fridricha z Bílé, popraveného v roce 1621.

3

Znak č. 4 – Červeno-zeleně dělený štít. Nahoře osm (3, 2, 3) listových korun dole stříbrný pluh (rádlo).

Znak odkazuje na Stadice a Přemysla Oráče, který byl na počátku bájných dějin přemyslovského panovnického rodu. Pluh (rádlo) se vztahuje k činnosti, kterou vykonával v době, kdy byl podle pověsti povolán na knížecí trůn. Zelené pole štítu se vztahuje k Přemyslovu poli a zelená barva je zároveň barvou přírody, venkova, zemědělství a také hor a vrchů, které obklopují údolí řeky Bíliny v místech, kde se obec Řehlovice a její části nalézají. Červené pole s korunami odkazují na české panovníky, jejichž mytologickým předkem byl Přemysl Oráč. Počet osmi korun se shoduje s počtem místních částí, které tvoří obec Řehlovice.

4

Znak č. 4A – Dělený štít. Nahoře v zeleném poli zlatý pluh (rádlo), dole střídavě stříbrno-červený a modro-stříbrný štenýř.

Horní polovina znaku odkazuje na Přemysla Oráče, který byl na počátku bájných dějin přemyslovského panovnického rodu. Pluh (rádlo) se vztahuje k činnosti, kterou vykonával v době, kdy byl podle pověsti povolán na knížecí trůn. Zelené pole štítu se vztahuje k Přemyslovu poli a zelená barva je zároveň barvou přírody, venkova, zemědělství a také hor a vrchů, které obklopují údolí řeky Bíliny v místech, kde se obec Řehlovice a její části nalézají. Štenýř je speciální české pojmenování pro figuru, která vznikne čtvrcením a kosmým čtvrcením.

Tímto způsobem členěný štít nebo znakového pole vytvoří osm tzv. kusů, které jsou pokryty střídavě rozdílnými tinkturami. Zde jsou použity dvě kombinace – stříbrno-červená, která může evokovat barevnost erbu českých králů, kterým byl v červeném štítě stříbrný český lev. Takový erb se ustálil v době panování Přemysla Otakara II., který byl i podle prvního jména Přemyslovcem. Druhá barevnost kusů ve štenýři je modro-stříbrná a ta se vztahuje k erbu hrabat z Nostic, kteří patří k dominantním historickým vlastníkům obce Řehlovic a některých jejích místních částí. Počet kusů ve štenýři je osm a tento počet se shoduje s počtem místních částí tvořících obec Řehlovice.

4a

Znak č. 5 – Ve stříbrném štítě ze zelené zúžené paty roste keř lísky s osmi zelenými listy a osmi červenými ořechy. Nahoře na prostřední větvi černá, červeně hořící plamenná orlice se zlatou zbrojí, červeným jazykem a zlatým jetelovitě zakončeným perizoniem v křídlech.

Návrh znaku vychází z bájného příběhu, zaznamenaném na začátku 12. století děkanem Kosmasem v jeho Kronice Čechů, o povolání Přemysla Oráče na knížecí trůn. Příběh vypráví, že Přemysl vetkl otku do země a ta vyrazila třemi velkými ratolestmi s listím a ořechy…dvě ratolesti uschly a odpadly, ale třetí vyrostla do výše i šíře. To pak Přemysl komentoval: „Vězte, že se z našeho rodu mnoho pánů zrodí, ale jeden pokaždé bude panovati“. Figura ve znaku pomyslně „vypráví“ uvedený příběh tím, že keř lísky vrcholí přemyslovskou orlicí, která byla erbem rodu až do 13. století, kdy ji nahradil český lev. V této symbolice je obsažena narážka na mytologické počátky české státnosti a na její skutečnou historickou existenci.

5

Znak č. 5A - Ve stříbrném štítě ze zelené zúžené paty roste keř lísky s osmi listy a osmi ořechy, vše přirozené barvy. Nahoře na prostřední větvi černá, červeně hořící plamenná orlice se zlatou zbrojí, červeným jazykem a zlatým jetelovitě zakončeným perizoniem v křídlech.

Variantní návrh k předchozímu návrhu záměnou červených ořechů za ořechy v přirozené barvě.

5a

 

NÁVRHY VLAJKY

Vlajky měst a obcí se podle nepsaného pravidla odvozují od znaku. Barva štítu a hlavní figury je obvykle kombinována na list vlajky v podélných pruzích stejné šířky. Problémem návrhu nové vlajky je nesnadnost nacházení nepoužitých variant, protože kombinace dvou, tří i čtyř podélných pruhů v barvách modré, červené, bílé, žluté a zelené jsou v podstatě vyčerpány.

Úskalím návrhů obecních vlajek je také skutečnost, že dosud není k dispozici všeobecně přístupné kompendium vlajek existujících. Stejně tak jako znak, měla by i vlajka mít takovou podobu, aby její zaměnitelnost s jinými byla vyloučena.

Ke každému z předkládaných návrhů obecního znaku je přiložen návrh vlajky. Jejich podoba vychází z podoby a barevnosti znaku a znakových figur. Snahou bylo přenést i na vlajku informace obsažené ve znaku a zachovat do určité míry jeho schopnost ikonografické výpovědi. Vexilologická terminologie popisující vlajky je odlišná od heraldické a proto existují rozdíly v pojmenování a popisování téže figury, či téhož jevu.

Velikost vlajky je dána poměrem šířky listu k jeho délce 2 : 3.

 

Vlajka č. 1/1 – List tvoří pět vodorovných pruhů, modrý, bílo-červeně šachovaný (2x12), modrý, bílo-červeně šachovaný (2x12) a modrý, v poměru 1 : 2 : 2 : 2 : 1, a žlutý žerďový klín s vrcholem v polovině délky listu.

Modré pruhy mají barvu štítu. Šachované pruhy jsou odvozeny od podoby kančích zubů a žlutý klín má oporu ve zlaté radlici.

1-1

Vlajka č. 1/2 – Ve střední části modrého listu pod pohanskou korunou čelně postavená radlice, obojí žluté, dole provázená odvrácenými bílo-červeně šachovanými kančími zuby.

Vlajka opakuje podobu znaku.

1-2

Vlajka č. 2/1 – List tvoří sedm vodorovných pruhů. První tři střídavě červené a žluté a zbývající čtyři střídavě žluté a zelené.

Červené pruhy se shodují s červeným polem štítu, zelené se zeleným. Tři žluté pruhy jsou inspirovány třemi zlatými kruhy a také třemi jablky.

2-1

Vlajka č. 2/2 – List tvoří dva svislé pruhy, červený a zelený. V prostřední části listu tři (1, 2) prostupující se mezikruží, provázené třemi (2, 1) jablky se dvěma odkloněnými listy, vše žluté.

Vlajka opakuje podobu znaku. Součet figur (3+3) a dvou pruhů, dává součet osmi prvků vlajky, který je v souladu s počtem místních částí obce.

2-2

Vlajka č. 3/1 – List tvoří červený žerďový pruh, široký čtvrtinu délky listu a sedm vodorovných pruhů modrý, bílý, modrý, žlutý, modrý, bílý a modrý.

Červený pruh je odvozen od červené hlavy štítu. Modré pruhy mají oporu v barvě štítu, bílé v sekerách a žlutý v ostrvi.

3-1

Vlajka č. 3/2 – List tvoří dva vodorovné pruhy, červený a modrý, v poměru 3 : 7. V červeném pruhu žlutá pohanská koruna, v modrém žlutá vztyčená ostrev o čtyřech sucích, provázená odvrácenými bílými sekerami, jejichž topůrka jsou dole zakončena orlím pařátem o třech prstech.

Vlajka opakuje podobu znaku.

3-2

Vlajka č. 4/1 – List tvoří červený žerďový pruh, široký polovinu délky listu a dva vodorovné pruhy, bílý a zelený. V červeném pruhu osm (2, 1, 2, 1, 2) žlutých listových korun.

Žerďový pruh s korunami opakuje horní polovinu štítu. Zelený pruh se shoduje se zeleným polem a bílý je odvozen od pluhu - rádla.

4-1

Vlajka č. 4/2 – List tvoří dva vodorovné pruhy, červený a zelený. V červeném pruhu osm (3, 2, 3) žluté listové koruny, v zeleném pruhu bílý pluh (rádlo).

Vlajka opakuje podobu znaku. Počet korun je ve shodě s počtem místních částí obce.

4-2

Vlajka č. 4A/1 – List tvoří zelený žerďový pruh, široký třetinu délky listu a štenýř, střídavě červeno-bílý a modro-bílý.

Zelený pruh je odvozen od zelené pole štítu a štenýř opakuje shodnou figuru ze znaku. Štenýř se skládá s osmi kusů, jejichž počet se shoduje s počtem místních částí.

4a-1

Vlajka č. 4A/2 – List tvoří dva vodorovné pruhy. Horní zelený se žlutým pluhem (rádlem). V dolním pruhu štenýř střídavě červeno-bílý a modro-bílý.

Vlajka opakuje podobu znaku. Štenýř se skládá s osmi kusů, jejichž počet se shoduje s počtem místních částí.

4a-2

Vlajka č. 5/1 – Bílý list se čtyřmi zelenými žerďovými klíny nad sebou v žerďové polovině listu a čtyřmi červenými žerďovými klíny nad sebou ve vlající polovině listu.

Bílý list je odvozen od stříbrného listu. Zelené klíny mají oporu v zelených listech a červené v lískových oříšcích. Počet osmi klínů se shoduje s počtem místních částí obce.

5-1

Vlajka č. 5/2 – List tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a zelený v poměru 7 : 1. Z horního okraje zeleného pruhu roste keř lísky s osmi zelenými listy a osmi červenými ořechy. Nahoře na prostřední větvi černá, červeně hořící plamenná orlice se žlutou zbrojí, červeným jazykem a žlutým jetelovitě zakončeným perizoniem v křídlech.

Vlajka opakuje podobu znaku.

5-2

Vlajka č. 5A/1 – Bílý list s osmi zelenými žerďovými klíny, čtyřmi nad sebou v žerďové polovině listu a čtyřmi nad sebou ve vlající polovině listu.

Bílý list je odvozen od stříbrného listu. Zelené klíny mají oporu v zelených listech. Počet osmi klínů se shoduje s počtem místních částí obce.

5a-1

Vlajka č. 5A/2 – List tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a zelený v poměru 7 : 1. Z horního okraje zeleného pruhu roste keř lísky s osmi zelenými listy a osmi hnědými ořechy. Nahoře na prostřední větvi černá, červeně hořící plamenná orlice se žlutou zbrojí, červeným jazykem a žlutým jetelovitě zakončeným perizoniem v křídlech.

Vlajka opakuje podobu znaku.

5a-2

Celý text autora k návrhům i s historií obce a tvorby znaků si můžete stáhnout ZDE (pdf).